Realizujeme projekty v súlade so životným prostredím

Odpadové hospodárstvo - referencie

 • Zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov – rozšírenie, oznámenie o zmene EIA, 2018
 • Hodnotenie kumulatívnych vplyvov – skládka Senec, 2018
 • Zber odpadov v stredisku Lok – zmena, oznámenie o zmene, 2018
 • Zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov, Košice, správa o hodnotení 2017
 • Zberňa druhotných surovín Bratislava, zámer 2017
 • Skládka odpadov AVE Senec – Navýšenie hrádze severozápadného cípu skládky, oznámenie o zmene, 2017
 • Zberňa surovín, zámer 2017
 • Zariadenia na zber odpadov Hrachová, správa o hodnotení, 2017
 • Zariadenia na zhodnocovanie stavebných odpadov, Košice, zámer 2017
 • Zberný dvor odpadov Bratislava – Petržalka, rozšírenie, zámer 2016
 • Zberný dvor odpadov Bratislava - Petržalka, rozšírenie, zámer, 2016
 • Medzisklad nebezpečných odpadov a odpadov z kovov v prevádzke Bratislava – Vrakuňa, zámer 2016
 • Zber elektroodpadov a kovov, priemyselný areál Nitra IDEA, zámer 2015
 • Zber kovov v stredisku Jablonica, zámer 2015
 • Spracovanie starých vozidiel v stredisku Čáry, zámer 2014
 • Splyňovacia elektráreň Pezinok, správa o hodnotení, 2014
 • Zberný dvor odpadov Prievidza, zámer, 2013
 • Zariadenie na spracovanie starých vozidiel Prietrž, oznámenie o zmene, 2013
 • Zber odpadov na pontóne P-65, Prístav Bratislava, zámer 2013
 • Riziková štúdia pre výber lokality na zber a spracovanie elektroodpadu Banská Bystrica, 2012
 • Stredisko na zber a spracovanie elektroodpadu Košice, zámer 2012
 • Stredisko na spracovanie elektroodpadu Trnava, zámer, 2012
 • Zber odpadov z kovov v stredisku Gbely, zámer 2012
 • Zber odpadov z kovov, starých vozidiel, elektroodpadu a batérii v stredisku Kopčany, zámer 2012
 • Prekladisko elektroodpadu Trnava, zámer 2011
 • Prekladisko elektroodpadu Trnava, zámer 2011
 • Zber odpadov z kovov, eletktroodpadu a batérii v stredisku Čáry, zámer, 2012
 • Stredisko na zhodnocovanie elektroodpadu Petržalka, zámer, 2012
 • Medzisklad nebezpečných a ostatných odpadov Senec, zámer, 2011
 • Zber odpadov v stredisku Holíč, zámer, 2011
 • Zber kovov v stredisku Prietrž, zámer, 2011
 • Medzisklad elektroodpadu Petržalka, zámer 2011
 • Zariadenie na spracovanie plastov prevádzka Pezinok – zmena technológie, oznámenie o zmene, 2011
 • Zberný dvor odpadov MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, správa o hodnotení 2010
 • Recyklačný a zberný dvor Vassal EKO Podunajské Biskupice, správa o hodnotení 2010
 • Recyklačný a zberný dvor Vassal EKO Podunajské Biskupice, zámer 2010
 • Zberný dvor odpadov MČ Bratislava – Devínska Nová Ves, zámer 2010
 • Zariadenie na spracovanie plastov prevádzka Pezinok, zámer, 2009
 • Zariadenie na spracovanie starých vozidiel v stredisku Horný Majer v obci Lok, zámer, 2009
 • Stredisko na zhodnocovanie elektroodpadov, Rohožník, zámer, 2007 (2)
 • Rozšírenie činnosti stredisko na úpravu odpadov v obci Lok, správa o hodnotení, 2007 (2)
 • Spracovanie starých vozidiel v stredisku Čáry, zámer 2014
 • Splyňovacia elektráreň Pezinok, správa o hodnotení, 2014
 • Zber kovov v stredisku Jablonica, zámer 2015

V spolupráci  2) EKO-ADR 

Kde nás nájdete

Adresa

Sídlo a poštová adresa:
ADONIS CONSULT, s.r.o.
Eisnerova 58/A
Bratislava 841 07

Kancelárie:
Sekurisova 12
Bratislava 841 02

Pluhová 2
Bratislava 831 03

tel.: +421 904 591 037
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

O nás

Realizujeme projekty v súlade so životným prostredím, naším cieľom je pomáhať realizovať projekty, ktoré pomáhajú miestnym komunitám, zvyšujú zamestnanosť a nepoškodzujú životné prostredie.